Kiropraktisk Klinik - Hedensted

Priser og tilskud

Mange patienter tror, at de skal have lægehenvisning for at opnå tilskud til behandling hos kiropraktor. Da kiropraktorerne ligesom tandlæger har diagnoseret er lægehenvisning ikke nødvendig og der ydes tilskud til alle der henvender sig direkte til kiropraktor. Ved skriftlige henvisninger fra egen læge, giver den behandlende kiropraktor automatisk en tilbagemelding til lægen vedr. undersøgelser og behandlingens resultater.

Den Offentlig Sygesikring: Yder tilskud til røntgenundersøgelse, undersøgelse, behandling og træning. Der ydes særligt tilskud til patienter med kroniske sygdomme og motionister på recept. Gældende priser for kiropraktiske ydelser.

Sygeforsikringen DANMARK: Medlemmer modtager tilskud til ydelser godkendt af den offentlige sygesikring.

Forsikringsselskaber: Forsikringen betaler udgiften til kiropraktisk behandling for folk med helbredsforsikringer samt ved ulykke, erhvervssygdom eller lignende.

Arbejdsgiver betaling: Lovgivningen godkendte i 2003, at udgiften til kiropraktisk behandling kan fratrækkes fuldt ud for selvstændige og ansatte i den virksomhed, hvor arbejdsgiveren afholder udgiften.

Yderlig offentlig støtte: Patienter med medicinkort og invalidepensionister kan via deres socialrådgiver søge støtte til betaling af kiropraktisk behandling. Støtten kan ydes til dækning af det beløb, man selv skal betale ud over tilskuddet fra Den offentlige Sygesikring.